Στήριξη στο μαθητή...

Το φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» εκδίδει βιβλία και βοηθήματα σε όλα τα μαθήματα και παρέχονται δωρεάν στους μαθητές του. Αποτελούν βασικό «εργαλείο» για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Την επιμέλειά τους έχει ο διδάσκων καθηγητής με την επίβλεψη και αρωγή των Υπεύθυνων Καθηγητών Μαθημάτων.

Τα βιβλία και βοηθήματα είναι εύχρηστα, ενημερωμένα, λειτουργικά και βοηθούν τον μαθητή για μια σωστή και περιεκτική μελέτη. Στις σελίδες τους μπορεί να βρει βασικά σημεία της θεωρίας, υποδειγματικά λυμένα θέματα, ερμηνευτικά σχόλια και ασκήσεις. Κάθε σχολική χρονιά ανανεώνονται με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στο φροντιστήριο.


» Βοηθήματα Φροντιστηρίου

developed & supported by Keystone