Εκπαιδευτική δομή...

Η έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη πορεία του μαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ», οι γονείς ενημερώνονται σε οργανωμένες προσωπικές συναντήσεις με όλους τους καθηγητές, δυο φορές το χρόνο, το δεύτερο 15θήμερο του Νοεμβρίου και το αντίστοιχο του Φεβρουαρίου.

Στην ενημέρωση ο γονέας παραλαμβάνει τα έντυπα αξιολόγησης της πορείας του παιδιού του, όπου αποτυπώνεται:

  • Η καθημερινή ανταπόκρισή του στο κάθε μάθημα
  • Η εικόνα των γραπτών διαγωνισμάτων
  • Η πρόοδός του στην εμπέδωση της ύλης και
  • Η δημιουργική του σκέψη.

Συγχρόνως γίνεται ένας ειλικρινής και γόνιμος διάλογος που στόχο έχει τη βελτίωση των επιδόσεων του μαθητή καθώς και την ψυχολογική του στήριξη στην ευαίσθητη ηλικία που διανύει.

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» θεωρούμε ότι καθηγητές και γονείς βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο στηρίζοντας την επίπονη προσπάθεια των παιδιών.

Πέρα από τις προγραμματισμένες ενημερώσεις, οι γονείς είναι σε συνεχή επαφή με την Διεύθυνση και τους καθηγητές του φροντιστηρίου και ιδιαίτερα, όταν προκύπτει κάποιο θέμα κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

developed & supported by Keystone