Το φροντιστήριό μας...

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ» προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα, τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας και την επίτευξη των σκοπών και στόχων του, δρομολόγησε στις αρχές του 2004 τις διαδικασίες, για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Έτσι σε συνεργασία με την εταιρεία Q-PLAN Βορείου Ελλάδος δημιούργησε το πρώτο Σύστημα Ποιότητας για φροντιστήρια. Οι αλλεπάλληλες συσκέψεις και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης από την εταιρεία, τελεσφόρησαν μετά από 20 μήνες.

Το Δεκέμβριο του 2005, γίνεται μία από τις πρώτες πιστοποιημένες φροντιστηριακές μονάδες στην Ελλάδα, με φορέα πιστοποίησης την TUV HELLAS, που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000. Η πιστοποίηση αφορά:

  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου λειτουργίας με στόχο την άρτια οργάνωση και τον αυστηρό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του φροντιστηρίου.
  • Την αξιολόγηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, στο σύνολο των δράσεων και λειτουργιών.
  • Την τήρηση όλων των προδιαγραφών λειτουργίας και ασφάλειας του κτηρίου.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης, βασικό στοιχείο για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
  • Τη στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση δειγμάτων που αναφέρονται στην εκπαίδευση.

Το Σύστημα Ποιότητας αναβαθμίζεται συνεχώς και από το 2009 εφαρμόζεται το πρότυπο EN ISO 9001:2008. Οι διορθωτικές ενέργειες που γίνονται κάθε χρόνο στην εφαρμογή του Συστήματος, το καθιστούν αναπόσπαστο εργαλείο στην ποιοτική εκπαίδευση που παρέχει το φροντιστήριο.


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε όλες τις πιστοποιήσεις.


developed & supported by Keystone