Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» από την ίδρυσή του, λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα για μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, με ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών που στόχο έχει, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής:

  • Να οργανώνει τον τρόπο μελέτης του.
  • Να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα και να αποκτά αυτοπεποίθηση.

Οι μαθητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ» μυούνται στη διαδικασία της μάθησης, αποκτούν δεξιότητες και ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις του σχολείου, αλλά και δημιουργούν τις βάσεις και τις υποδομές για την μετέπειτα πορεία τους.

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές, με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, στηρίζουν και καθοδηγούν τους μαθητές με τη βοήθεια έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία – βοηθήματα) που επιμελούνται οι ίδιοι και διανέμεται δωρεάν.

Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης οι μαθητές εξετάζονται γραπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους σε έξι (6) τουλάχιστον διαγωνίσματα δίωρης διάρκειας σε κάθε μάθημα.

Όλοι σχεδόν οι μαθητές του φροντιστηρίου κάθε χρόνο περιλαμβάνονται στους πίνακες αριστούχων του Γυμνασίου που φοιτούν.


developed & supported by Keystone