Στήριξη στο μαθητή...

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι μια υπεύθυνη και σοβαρή διαδικασία, από την οποία ενδεχομένως να καθορίζεται και το μέλλον του υποψηφίου.

Απαιτείται η άριστη γνώση των προγραμμάτων σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, οι αντιστοιχίες μεταξύ των Τμημάτων των Σχολών, και οι διακυμάνσεις των βάσεων ανά Τμήμα.

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου υποστηρίζεται κάθε χρόνο από τα σεμινάρια και τις ημερίδες που διοργανώνονται, τις εκδόσεις εντύπων και από την προσωπική παρουσία του Διευθυντή Σπουδών στις εξατομικευμένες συναντήσεις που γίνονται με τους γονείς και τον υποψήφιο.

developed & supported by Keystone