Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, παρακολουθούν τα μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με αυτά που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης.

Οι διδάσκοντες καθηγητές με υπομονή και μεθοδικότητα καλύπτουν όλες τις ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία.

Στη Γ΄ τάξη διδάσκονται και τα δυο μαθήματα της κάθε ειδικότητας, που επιλέγει ο υποψήφιος από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές.

Κάθε χρόνο οι περισσότεροι επιτυχόντες του ΕΠΑ.Λ είναι μαθητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ».


developed & supported by Keystone