Εκπαιδευτική δομή...

Η δυναμική του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ» είναι οι καθηγητές του. Επιστήμονες με διδακτική και φροντιστηριακή εμπειρία, με σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, φροντίζουν με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα να είναι πάντα κοντά στους μαθητές.

Επιμορφώνονται συνεχώς στο γνωστικό αντικείμενο και στις προδιαγραφές του Συστήματος Ποιότητας του φροντιστηρίου, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό τους έργο.

Κάθε καθηγητής του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ» μέσω της ποιοτικής διδασκαλίας στην τάξη βάζει τη δική του σφραγίδα και οδηγεί τους μαθητές στην θετική αποδοχή του μαθήματός του.

Δεκάδες «ερυθρούς κονδυλοφόρους» αναλώνουν οι καθηγητές του φροντιστηρίου κάθε σχολική χρονιά για τον έλεγχο και τη διόρθωση των εργασιών που τους ανατίθενται. Μια άλλη ξεχωριστή παροχή υπηρεσίας από τους καθηγητές προς τους μαθητές του φροντιστηρίου.

Η γραμματεία του φροντιστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της άρτιας λειτουργίας του και με τη συνεχή επιμόρφωση σε νέα προγράμματα στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο.

developed & supported by Keystone