Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του, ξεκινούν την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στα μέσα Αυγούστου, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται έγκαιρα η ύλη και να πραγματοποιούνται οι επαναλήψεις με τον πιο ουσιώδη και ωφέλιμο τρόπο για τον υποψήφιο.

Οι μαθητές εξετάζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους σε πέντε (5) τουλάχιστον διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά μάθημα που παρακολουθούν, σε θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής εξοικειώνεται με το πνεύμα και την ψυχολογία των εξετάσεων και οδεύει προς την επιτυχία.

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ» με την πολύχρονη εμπειρία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις στηρίζουν τον μαθητή στην προσπάθειά του με κάθε τρόπο και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή για να πετύχει στη σχολή πρώτης επιλογής του.

Κάθε χρόνο οι περισσότεροι επιτυχόντες του Λυκείου Τυρνάβου και άλλων Λυκείων της περιοχής είναι μαθητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ».developed & supported by Keystone