Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, οι Υπεύθυνοι Καθηγητές Μαθημάτων έχουν εκπονήσει, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, το χρονοδιάγραμμα ύλης ανά μάθημα και το ετήσιο πρόγραμμα των διαγωνισμάτων.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων που είναι μελετημένο σε όλες τις φάσεις και τις λεπτομέρειες, με κατάλληλους συνδυασμούς στα μαθήματα ανά ημέρα και χωρίς ενδιάμεσα κενά. Στόχος του, η ουσιώδης αξιοποίηση του χρόνου και η βέλτιστη απόδοση του μαθητή.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων και το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων παραδίδεται στον γονέα και τον μαθητή. Έτσι ο μαθητής γνωρίζει έγκαιρα τις ακριβείς ημερομηνίες των διαγωνισμάτων και την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.

Σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του μαθητή, είναι η συνεχής και ουσιώδης επανάληψη που υποστηρίζεται με τη διενέργεια των διαγωνισμάτων.

Στη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού έτους πραγματοποιούνται 6 τουλάχιστον διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα, 3ωρης διάρκειας για την Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου και ΕΠΑ.Λ και 2ωρης για το Γυμνάσιο.

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση του προγράμματος των διαγωνισμάτων, γιατί «στα γραπτά κρίνεται η πορεία του μαθητή».

Στα διαγωνίσματα ο μαθητής εξετάζεται σε επιλεγμένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων, υπό αυστηρή επιτήρηση και η παρουσία του είναι υποχρεωτική. Έτσι ελέγχεται η εμπέδωση και η αφομοίωση της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία του στις επίσημες εξετάσεις.

developed & supported by Keystone