Το φροντιστήριό μας...

Αγαπητοί γονείς και μαθητές -τριες,


Το φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» ιδρύθηκε το 1983 στον Τύρναβο, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (Γενικού – Επαγγελματικού).

Στόχος του είναι ο συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών και η αφομοίωσή των, η βελτίωση των επιδόσεών τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας και η επιτυχία τους στις εξετάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του φροντιστηρίου μέχρι σήμερα, πάνω από 1400 μαθητές έχουν εισαχθεί σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας.

Οι περισσότεροι μαθητές της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, έχουν περάσει από τα έδρανα του φροντιστηρίου επί τρεις δεκαετίες και πλέον. Σήμερα είναι επιστήμονες και επαγγελματίες, που διαπρέπουν στους τομείς δραστηριότητάς των, ιδιαίτερα στην περιοχή μας συμβάλλοντας ποικιλότροπα στην ανάπτυξή της.


Αυτά αποτελούν για μας την ηθική ανταμοιβή.


Ευχαριστούμε τους γονείς και τους μαθητές που διαχρονικά μας εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουμε, τοποθετώντας κάθε χρονιά τον πήχυ ψηλότερα, που είναι η βασική αρχή λειτουργίας του φροντιστηρίου.


Ο Διευθυντής Σπουδών

Χατζηκράχτης Στέλιος

Μάιος 2017

developed & supported by Keystone