Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του, ξεκινούν στην ουσία την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Στόχος είναι να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταπεξέλθουν με πλήρη επιτυχία στις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης της τάξης τους και επιπλέον να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη επιλογή της Ομάδας Σπουδών στην Β΄ Λυκείου.

Η υλοποίηση αυτού του στόχου πραγματοποιείται με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από άριστα εκπαιδευμένους καθηγητές, με άρτια κατάρτιση, σε συνδυασμό με κατάλληλα επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία – βοηθήματα) που επιμελούνται οι ίδιοι και διανέμεται δωρεάν.

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, εξετάζονται γραπτά σε κάθε μάθημα που παρακολουθούν, συμμετέχοντας κατάλληλα προετοιμασμένοι, σε έξι (6) τουλάχιστον διαγωνίσματα τρίωρης διάρκειας, έτσι ώστε να γίνεται πιο ουσιαστική η αφομοίωση και η εμπέδωση της γνώσης.

Στους πίνακες των αριστούχων μαθητών των Λυκείων που φοιτούν, κάθε χρόνο οι περισσότεροι είναι μαθητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ».


developed & supported by Keystone