Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του, παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και της Ομάδας Σπουδών που έχουν επιλέξει (Θετικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα, που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων στην Γ΄ Λυκείου, που είναι τα εξής:

1ο: Ανθρωπιστικές – Νομικές Επιστήμες,

2ο: Θετικές Επιστήμες,

3ο: Επιστήμες Υγείας και

4ο: Οικονομικές Επιστήμες – Πληροφορικής

Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου εντάσσεται στο κατάλληλο τμήμα Διετούς Προετοιμασίας, ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου.

Στόχος είναι, να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις νέες έννοιες και την επιστημονική ορολογία των μαθημάτων, να ολοκληρώσει έγκαιρα την ύλη την επόμενη χρονιά και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ» κάθε εκπαιδευτικό έτος, οι μαθητές συμμετέχουν κατάλληλα προετοιμασμένοι, σε έξι (6) τουλάχιστον διαγωνίσματα προσομοίωσης ανά μάθημα που παρακολουθούν, έτσι ώστε να γίνεται ουσιώδης επανάληψη της ύλης και μεγαλύτερη εμβάθυνση στη γνώση.

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ», με την πολύχρονη εμπειρία τους, τη συνεχή επιμόρφωση στο γνωστικό τους αντικείμενο και την ετήσια ανανέωση των βιβλίων – βοηθημάτων που οι ίδιοι επιμελούνται, δυναμώνουν τις φιλοδοξίες των μαθητών και τους οδηγούν στην υλοποίηση των προσδοκιών τους.

Στους πίνακες των αριστούχων των Λυκείων που φοιτούν, η πλειονότητα είναι μαθητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ».


developed & supported by Keystone