Στήριξη στο μαθητή...

Στο φροντιστήριο «ΤΟΜΗ», στα πλαίσια του Προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εφαρμόζεται από το 1998, παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές όλων των τάξεων, με στόχο την καλύτερη επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ημερίδες για την επιλογή
    • Του νέου τύπου Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) και τις προοπτικές στην Α΄ Λυκείου
    • Της ομάδας προσανατολισμού στη Β΄ Λυκείου
    • Των μαθημάτων επιλογής και προσανατολισμού στα επιστημονικά πεδία της Γ΄ Λυκείου.
  • Ενημερωτικά σεμινάρια για τις Σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου και τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  • Σεμινάρια και καθοδήγηση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
  • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων με αντικείμενο τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Από το 1995 διανέμεται στους μαθητές των Λυκείων, Γυμνασίων και ΕΠΑ.Λ ο ετήσιος Οδηγός Σπουδών και για πρώτη φορά το 2006, δωρεάν το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο» που περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις σχολές του Μηχανογραφικού Δελτίου και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.


» Πάμε Πανεπιστήμιο

» Βάσεις

developed & supported by Keystone