Στήριξη στο μαθητή...

Κάθε χρόνο, πάνω από το 90% των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ» εισάγονται σε Πανεπιστημιακά τμήματα, σε Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σχολές και σε τμήματα ΤΕΙ. Μάλιστα πολλοί από τους επιτυχόντες έχουν εισαχθεί στη σχολή πρώτης προτίμησής τους.

Τις υψηλότερες επιδόσεις, στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, των Λυκείων της περιοχής μας επιτυγχάνουν οι μαθητές του φροντιστηρίου «ΤΟΜΗ».


Επιτυχόντες 2018

Επιτυχόντες 2017

Επιτυχόντες 2016

Επιτυχόντες 2015

Επιτυχόντες 2014

Επιτυχόντες 2013

Επιτυχόντες 2012

Επιτυχόντες 2011

Επιτυχόντες 2010

Επιτυχόντες 2009

Επιτυχόντες 2008

Επιτυχόντες 2007

Επιτυχόντες 2006

Επιτυχόντες 2005

Επιτυχόντες 2004

Επιτυχόντες 2003

Επιτυχόντες 2002

Επιτυχόντες 2001

Επιτυχόντες 2000

Επιτυχόντες 1999

Επιτυχόντες 1998

developed & supported by Keystone